آرای صادره در خصوص باشگاه نساجی مازندران اعلام شد که این باشگاه در پرونده شکایت باشگاه سایپا بر سر علی شجاعی، محکوم شد.

به گزارش فرتاک ورزشی،

و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در پی شکایت باشگاه سایپا از باشگاه نساجی مازندران، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال بابت ۷ سال حق آموزش علی شجاعی به انضمام مبلغ ۳۱ میلیون و ۶۱۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی محکوم شد. همچنین با توجه به واریز علی الحساب مبلغ ۵ میلیون و ۴۵۰ هزار ریال به حساب فدراسیون فوتبال خواهان مکلف به پرداخت مبلغ ۲۶ میلیون و ۱۶۰ هزار ریال بابت الباقی هزینه دادرسی پیش از اجرای رای در حق فدراسیون است.

با توجه به شکایت محمد زارع از باشگاه نساجی مازندران، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۶۷۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۴ میلیون و ۶۰۶ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

همچنین در پرونده شکایت حسین بغلانی از این باشگاه، کمیته وضعیت دعوای خواهان را با توجه به توافق فی مابین خواهان و خوانده رد کرد.

آرای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

 

برای ورود به کانال تلگرام فرتاک ورزشی کلیک کنید.