فرتاک نیوز، محمدحسین کنعانی زادگان با حضور در برنامه زنده تلویزیونی شادی گلی را انجام داد که دیدن آن خالی از لطف نمی باشد.