پاسخ دکتر اصغر مازیار به این سوال که با وجود داشتن دفاع های رونده و به عبارتی بازیساز بهتر نیست که استقلال از 4-4-2 به 3-5-2 تغییر سیستم بدهد؟ 🔹پاسخ دکتر مازیار را در این کلیپ می شنویم.