سوال یکی از مخاطبان فرتاک ورزشی از دکتر اصغر مازیار کارشناس فوتبال ؛هر چند قضاوت در مورد تیم ها زوداست اما دوست داریم تحلیل شما در مورد پرسپولیس و استقلال در لیگ بیستم را بدانیم