پاسخ سلطان پناه کارشناس فوتبال به این سوال

علی سلطان پناه کارشناس فوتبال در پاسخ به سوال یکی از مخاطبان گروه تبادل نظر فرتاک ورزشی مبنی بر این که آیا خریدهای تراکتور در این فصل مثبت بوده اند یا نه، پاسخ داد.