گل اول مس رفسنجان به نفت مسجدسلیمان در دقیقه۴۱ توسط اسلامی خواه را با هم می بینیم.