گل دوم مس رفسنجان به نفت مسجدسلیمان توسط کریم زاده را می بینیم.