گل اول استقلال به شهرخودرو توسط سبحان خاقانی در دقیقه 11 را مشاهده می کنید.

انتهای پیام/