سیاوش یزدانی در لیست مازاد استقلال قرار گرفت چرا که او همیشه مصدوم است