باشگاه پرسپولیس هم به جمع طلبکاران فدراسیون فوتبال اضافه شد.