صبح امروز در یک حرکت خودجوش از سوی هواداران سپاهان درب باغ فردوس اصفهان تعداد کثیر از هواداران سپاهان در راستای افزایش روحیه بازیکنان تیم سپاهان گردهم آمدند و با شعار و تشویق از تیم سپاهان حمایت کردند

کد خبر: 228713
ارسال نظر