صفحه فارسی afc در ایسنتاگرام در پی درگذشت علی انصاریان پیام تسلیت منتشر نمود.