پست اینستاگرامی علی پروین در پی درگذشت علی انصاریان را مشاهده می کنید.