ایمان ارزانی مدافع چپ این فصل آرمان گهر سیرجان که در نیم فصل اول با زدن 2 گل و چندین پاس گل یکی از بهترین های لیگ یک بود مورد توجه چند تیم لیگ برتری و مس کرمان قرار گرفته است.