فرهاد مجیدی در جمع آبی پوشان گفت : استقلال به فوتبال آسیا شخصیت می دهد.