صحبت های رضا نوروزی بازیکن سابق پرسپولیس درباره دوران فوتبالی خود را می بینیم.