دیدگاه کارشناس و آنالیزور فوتبال در رابطه با عمل کرد احسان حاج صفی در دیدار مقابل بحرین گفت و گوی امید قاسمیان با ایرج طالع کارشناس و آنالیزور فوتبال را می شنویم.

انتهای پیام/