به دنبال انتشار شکایت باشگاه استقلال از امیر حسین صادقی، این پیشکسوت آبی پوشان با انتشار یک استوری به سیم آخر زد .