جالب است بدانید استقلال در آخرین بازی به مصاف سپاهان می رود که می تواند در سرنوشت قهرمانی پرسپولیس تاثیرگذار باشد .