کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده‌های مطروحه در این کمیته اعلام کرد.

به گزارش فرتاک ورزشی،

و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته وضعیت بازیکنان آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده‌های مطروحه در این کمیته نسبت به برخی باشگاه‌های مورد شکایت اعلام کرد.

این آرا به شرح زیر است:

* با توجه به شکایت صابر خوش نما از باشگاه شهروند ساری، این باشگاه به پرداخت مبلغ 350 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 7 میلیون و 630 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* در پرونده شکایت احمدرضا زینوندیان از باشگاه علم و ادب تبریز، این باشگاه به پرداخت مبلغ 140 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3 میلیون و 52 هزار ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان محکوم شد.

* در پی شکایت محسن خبیری از باشگاه شهروند ساری، این باشگاه به پرداخت مبلغ 450 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 9 میلیون و 810 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* با توجه به شکایت باشگاه پیشگامان فنون پارس از باشگاه مقاومت طلایی ایران در خصوص واگذاری امتیاز، کمیته وضعیت نسبت به دعوای خواهان قرار رد صادر کرد.

* در پرونده شکایت ناصر عباسی از باشگاه علم و ادب تبریز، این باشگاه به پرداخت مبلغ 320 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 6 میلیون و976 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* در پی شکایت علیرضا احمدی‌پور از وفا هخامنش، کمیته وضعیت وضعیت اعلام کرد، وفا هخامنش به پرداخت مبلغ 450 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 9 میلیون و 810 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته دعوای خواهان را به میزان یک میلیارد و 310 میلیون ریال مردود اعلام کرد.

آرای صادره ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

 

برای ورود به کانال تلگرام فرتاک ورزشی کلیک کنید.