احمد مددی: فرشید اسماعیلی و ارسلان مطهری در لیست تمدیدی‌ها حضور ندارند. شجاعیان نیز جدا خواهد شد. ریگی عدد بالایی می‌خواهد که توان پرداخت نداریم.