احمد مددی خبر از حضور شیمبا به استقلال داد و گفت: او را آبی پوش بدانید مگر این که مشکلی پیش بیاید