گل اول گل‌گهرسیرجان به پیکان توسط امین پورعلی در دقیقه23 به ثمر رسید.