رئیس ستاد مبارزه با کرونا مدعی شده است تا راه اندازی مجدد سامانه بلطی فروشی، امکان ورود تماشاگران به ورزشگاه ها وجود ندارد.

به گزارش فرتاک ورزشی،

دکتر نوروزی رئیس ستاد مبارزه با کرونا در ورزش در خصوص حضور تماشاگران در ورزشگاه ها توضیحاتی داد.

به گزارش پارس فوتبال، دکتر نوروزی در ابتدا گفت:

وزارت کشور به تازگی اعلام کرده است که وزارت ورزش باید یک سامانه برای بلیط فروشی و ورود تماشاگران طراحی و به سامانه امید وزارت کشور متصل کند. در نتیجه حداقل یک ماه تولید این سامانه زمان می برد.

وی در ادامه افزود:

درباره سامانه بلیط فروشی نیز تنها ۳ باشگاه این

 

برای ورود به کانال تلگرام فرتاک ورزشی کلیک کنید.