گل اول پرسپولیس به سپاهان توسط کامیابی‌نیا در دقیقه 33به ثمر رسید.