پرسپولیس خیال استقلال را راحت کرد؛ تقسیم امتیازات در ماراتن گل به خودی ها!