رای بازی لغو شده صنعت نفت آبادان در برابر هوادار توسط کمیته انضباطی اعلام شد.

به گزارش فرتاک ورزشی،

 

پس از انتقال بازی صنعت آبادان برابر هوادار از هفته سی‌ام لیگ به شهر مسجد سلیمان، این بازی به دلیل نرسیدن تیم هوادار به این شهر لغو شد و قرار بر این شد که کمیته انضباطی در خصوص نتیجه این مسابقه رای خودش را اعلام کند.
سرانجام کمیته انضباطی رای خود را در خصوص مسابقه اعلام کرد؛
«تیم میزبان با توجه به شرایط زمانی حاکم بر شهر آبادان در زمان حضور تیم میهمان در این شهر تمام تلاش و مساعی خود را جهت اعزام تیم میهمان به شهر مسجدسلیمان به کار گرفته است هرچند اعزام تیم میزبان با دو دستگاه اتوبوس وی آی پی در تاریخ یازدهم خرداد ماه به شهر مسجدسلیمان نمی تواند دلیلی بر الزام باشگاه صنعت نفت بر تهیه دستگاه اتوبوس مشابه برای تیم میهمان باشد.
تشخیص درجه مسئولیت به منظور تحمیل بار تنبیه انضباطی بر عهده اعضای کمیته انضباطی بوده و بنا به مستندات و مدارک ارائه شده و شرایط اوضاع و احوال وفق ماده ۶۲ مقررات انضباطی تیم هوادار را مسئول عدم برگزاری مسابقه به دلیل امتناع از سفر به شهر مسجدسلیمان شناخته شده و لذا با اعلام بازنده نمودن تیم هوادار با نتیجه ۳ بر صفر اعلام میدارد با توجه به اینکه تیم هوادار به احترام مردم آبادان به آن شهر سفر نموده و این حضور نشان دهنده اراده این باشگاه جهت انجام مسابقه در مقابل تیم صنعت نفت بوده با اعلام مواد ۹۳ و ۹۴ مقررات انضباطی تیم هوادار را به جریمه نقدی ده میلیون ریال محکوم می نماید.
این رأی وفق مقررات در خصوص جریمه نقدی قطعی بوده و در خصوص نتیجه ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در کمیته محترم استیناف می باشد.»

 
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک ورزشی کلیک کنید.