کمیته وضعیت بازیکنان آرای جدید خود را در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه به صادر کرد.

به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته وضعیت بازیکنان آرای جدید خود را در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه به شرح زیر صادر کرد:

*با توجه به شکایت علیرضا مصطفایی از باشگاه چوکا تالش، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 20 میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت امید حامدی فر از امیر ارسلان مرتاض، کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان قرار رد صادر کرد.

*در پی شکایت هیات فوتبال استان بوشهر از وحید سروری، کمیته وضعیت وی را به پرداخت مبلغ 25 میلیون ریال در حق هیات فوتبال استان بوشهر محکوم کرد.

آرای صادره ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

 

انتهای پیام/