در بازی پرسپولیس و صنعت نفت آبادان شاهد حضور بانوان پرسپولیسی بودیم که در این تصویر یکی از متفاوت ترین هواداران را مشاهده می کنید.