کمیته وضعیت بازیکنان آرای خود را در خصوص سه پرونده از باشگاه صنعت مس رفسنجان اعلام کرد.

به گزارش فرتاک ورزشی،

و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

*با توجه به شکایت حامد نوری از باشگاه مس رفسنجان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 12 میلیارد و 400 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 248 میلیون و 10 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت سجاد آشوری از باشگاه مس رفسنجان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 10 میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 218 میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید و همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان یک میلیارد ریال قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت محمد قاضی نجف آبادی از باشگاه مس رفسنجان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 5 میلیارد و 350 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 116 میلیون و 630 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 600 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

آرای صادره ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

 

برای ورود به کانال تلگرام فرتاک ورزشی کلیک کنید.