پرسپولیس توسط مرتضی پور علی گنجی به گل اول خود در برابر فولاد خوزستان دست یافت.