باشگاه اسقلال در نامه ای به این باشگاه درخواست معرفی نماینده ی رسمی، جهت مذاکره را کرده است

به گزارش سرویس لیگ برتر فرتاک ورزشی، در پی درخواست کتبی باشگاه آنالیا اسپور برای جذب سجاد شهباززاده باشگاه استقلال طی صدور نامه ای به این باشگاه خواهان معرفی نماینده قانونی باشگاه مذکور به منظور مذاکره رو در رو در جهت این انتقال گردید. 

 باشگاه آنالیا اسپور تاکنون پاسخی به این درخواست باشگاه استقلال نداده است. 

منبع:کاپ