پانزدهمین و شانزدهمین تیم های لیگ برتری هم به فاصله کمتر از 24 ساعت مربیان خود را شناختند تا کار تیم های لیگ برتری از این حیث تکمیل شود.

به گزارش سرویس لیگ برتر فرتاک ورزشی، در حالی که تا دیروز 14 تیم لیگ برتری تمرینات خود را آغاز کرده بودند و بعضا در اردوهای آماده سازی به سر می بردند، تیم های صبا و نفت تنها تیم هایی بودند که سرمربی خود را نشناخته بودند.

در فاصله کمتر از 24 ساعت این دو تیم نیز سرمربیان خود را شناختند. به گونه ای که مربیان این دو تیم نیز از بین سرخابی ها انتخاب شدند و یک نیمکت به استقلالی ها رسید و یک نیمکت به پرسپولیسی ها.

این اتفاق در حالی افتاد که علی دایی تا آخرین لحظات گزینه هدایت هر دو تیم بود. اما عملا با این دو انتخاب، وی از چرخه مربیان لیگ برتری خارج شد تا بعد از 6 سال کار ممتد در لیگ برتر، برای اولین بار اتوبوس لیگ برتر به حرکت در بیاید بدون آن که علی دایی مسافر آن باشد.

 بر کسی پوشیده نیست که دایی می تواند آلترناتیو همه مربیان لیگ برتری باشد.

قطعا در طول فصل هر تیمی  بخواهد مربی اش را به دلیل عدم کسب نتایج خوب برکنار کند، به علی دایی به چشم یک آلترناتیو نگاه می کند.

 شاید بهتر باشد نوشت که علی دایی می تواند آلترناتیو 15 مربی لیگ برتری باشد. چون او به هرحال شانسی برای نشستن روی نیمکت استقلال ندارد و این مربی کابوس همه مربیان لیگ برتری است به جز منصوریان.