در بازی امروز با الریان حسینی و ربیع خواه در مرکز خط دفاعی پرسپولیس به کار گرفته شدند.

به گزارش فرتاک ورزشی،

در غیاب انصاری این دونفر بازی خوبی را به نمایش نگذاشتند و باعث دریافت 3 گل خورده از رقیب قطری شدند.

ربیع خواه روی گل اول تنها نظاره گر حرکت پا به توپ تابه تا بود و حسینی نیز روی گل دوم تنها با خطا توانستند سوریا را متوقف کنند.

بازگشت انصاری در کنار حسینی در بازی برگشت شاید راه نجات برانکو برای صعود باشد.َ

 

انتهای پیام/