نقش کلیدی حیدری در استقلال لیگ هفدهم

2222

به گزارش فرتاک ورزشی،در استقلال فصل 97 -96 خسرو حیدری نقش مهمی خواهد داشت.آسیب پذیری های متعدد وریا غفوری و نیامدن پیستون راست دیگری به جمع آبی ها به این معنا است که علیرضا منصوریان مجبور است از بال راست سابق پاس همدان بیش از آنچه خودش می خواهد و فزون تر از چیزی که حیدری می طلبد، در مسابقات استفاده کند و با اینکه حیدری در روزهایپیش فصل به شــدت پرتاش اســت تا جایگاهش را از نو تثبیت کند اما لیگ هفدهم زمانی برای بازشناسی اوست.

بازشناسی مهره ای که گفته شد سرمربی استقلال بی میل به واگذاری او به ســایر تیم ها نیست اما حالا که تعداد میانســالان تیم بیشتر شده، او نیز مهره ای از همین دســت و شاید هم سلاحی کارساز برای آبی ها نشان می دهد و به این ســبب ماندنی شده است. تا تقدیر چه خواهد و چه چیزی را برای او به تصویر بکشد

 

انتهای پیام/