در و دل شاگرد منصوریان؛

بازیکن نفت تهران و شاگرد سابق منصوریان با انتشار این عکس نشان داد دلتنگ استاد است!

،

 امیرارسلان مطهری با انتشار عکس زیرنشان داد همچنان در آرزوی پوشیدن پیراهن استقلال است.

او با نوشتن جمله‌ جالبی در زیر عکس، منتقدان و مخالفانش را به چالش کشید!

index