در جدول زیر قیمت روز خودروهای کرمان‌موتور در بازار آزاد را مشاهده می‌کنید