در جدول زیر قیمت روز انواع هایما در بازار آزاد را مشاهده می‌کنید.