عکسی که شبنم قلی خانی در اینستاگرام منتشر کرده است.