در جدول زیر قیمت انواع ال ۹۰ در بازار آزاد را مشاهده می‌کنید.