در جدول زیر قیمت روز انواع ساینا در بازار آزاد را مشاهده می‌کنید.