بابک جهانبخش خواننده معروف ایران را در کنار همسرش کنار دریا مشاهده می کنید .