مهران مدیری در برنامه دورهمی که با حضور نصرالله رادش و متفاوت برگزار گردید با دیدن پسر او متجب شد .