یک سگ تبتی از رهبر پیر گرگ ها در برابر گله محافظت می کند.

منهای ورزش؛ یک سگ تبتی از رهبر گله گرگ ها که پیر و ناتوان است، در برابر گرگ هایی که قصد خوردن ته مانده شکار خود را دارند، محافظت می‌کند.

برای ورود به کانال تلگرام فرتاک ورزشی کلیک کنید.