حامد کمیلی بازیگر توانمند سینما و تلویزیون در آخرین پست ایسنتاگرامی خود که ساعاتی قبل منتشر گردید نوشت:« تنها شاهمت عبور از راه است که راه ا پدیدار میسازد»