شیطنت در هنگام رابطه جنسی از طرف زن میتواند کل کیفیت رابطه جنسی را تحت تاثیر قرار بدهد!

منهای ورزش؛  شیطنت در هنگام رابطه جنسی از طرف زن میتواند کل کیفیت رابطه جنسی را تحت تاثیر قرار بدهد!

یادتون باشه شما با همدمتان هستید! باعشقتان هستید! پس فقط خواسته‌های فردی شما مطرح نیست، بلکه خواسته‌های هردوی شما مطرح است، رابطه جنسی کاری است دونفره!

 اشتباه است اگر فکر می‌کنید زن موقع رابطه جنسی در حال محبت کردن به مردش هست! اگر تا حالا اینگونه فکر می کردید کاملا از ذهن خود پاکش کنید! همین فکر است که رابطه جنسی را یکطرفه میکند!

مرد شما همین فکر را نمیکنه! او  ربطه جنسی کردن را محبتی از طرف شما تلقی نمیکند بلکه آن  را برای شما و خودش لذت و فعالیتی دو نفره میپندارد و وقتی می‌بیند شما هیچ فعالیتی یا تمایلی برای رابطه جنسی ندارید، گیج و سردرگم می‌شود! اگر رابطه جنسی محبت کردن است باز دوطرفه است نه فقط محبت از طرف زن! رابطه جنسی برای لذت هردوی شماست و نیاز هر دو!

 

برای ورود به کانال تلگرام فرتاک ورزشی کلیک کنید.