دوست دارید بدانید که سن اوج میل جنسی زنان چه سنی است؟

منهای ورزش؛ زنان در دهه 30 و اوایل دهه 40 نسبت به زنان جوان به طور قابل توجهی میل جنسی بیشتری دارند. زنان در سنین 27 تا 45 نه تنها تمایلات جنسی بیشتری دارند، بلکه از زنان 81-62 ساله فانتزی روابط جنسی بیشتری نیز دارند، همچنین آن‌ها نسبت به زنان جوان‌تر بیشتر تمایل دارند که رابطه جنسی تفننی داشته باشند، حتی برای یک شب.

به عبارت دیگر، با وجود تصور میل شدید جنسی دختران از زنان، این زنان در سال‌های میانی زندگی خود بیشتر از نظر جنسی فعال هستند در مقابل، افزایش علاقه جنسی و خروجی در مردان، معمولاً با تعداد گزارش ارگاسم ها در هر هفته، اوج می گیرد و سپس در یک سطح ثابت قرار می گیرد (به طور متوسط سه اوج ارگاسم در هر هفته) برای اغلب دوران زندگیشان.