رقابت های لیگ یک به اوج خود رسیده و تلاش تیم ها مدعی صعود در حد وحشتناکی از هیجان رسیده است.