یک پایگاه اطلاع رسانی روسی که از حضور «رضا یزدانی» در المپیک 2016 برزیل خبر داد و نوشت: حضور وی در المپیک یک موقعیت خوب برای کشتی ایران است.