رقابتهای کشتی قهرمانی نوجوانان آسیا طی روزهای ۱۷ تا ۲۰ تیرماه در شهر «تایچونگ» چین تایپه برگزار می‌شود.

به گزارش سرویس کشتی و وزنه برداری فرتاک ورزشی، برنامه این رقابتها که تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان ایران نیز در آن حضور خواهند داشت، به شرح زیر است:

چهارشنبه۱۶ تیرماه:

ساعت ۱۶:۱۵ تا ۱۶:۴۵: وزن‌کشی اوزان ۴۲، ۴۶ ،۵۰ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۸۵ و ۱۰۰ کیلوگرم کشتی آزاد

پنجشنبه ۱۷ تیرماه:

ساعت ۱۰ تا ۱۳ و ۱۸:۱۵ تا ۲۰:۱۵: رقابتهای مقدماتی، رده بندی و فینال اوزان ۴۲، ۴۶ ،۵۰ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۸۵ و ۱۰۰ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۶:۱۵ تا ۱۶:۴۵: وزن‌کشی اوزان ۵۴، ۵۸ ،۶۳ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۹ و ۷۶ کیلوگرم کشتی آزاد

جمعه ۱۸ تیرماه:

ساعت ۱۰ تا ۱۳ و ۱۹ تا ۱۷: رقابتهای مقدماتی، رده بندی و فینال اوزان ۵۴، ۵۸ ،۶۳ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۹ و ۷۶ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۶:۱۵ تا ۱۶:۴۵: وزن‌کشی اوزان ۶۹ ، ۷۶ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۵۴، ۵۸، ۶۳ کیلوگرم کشتی آزاد

شنبه ۱۹ تیرماه:

ساعت ۱۰ تا ۱۳ و ۱۹ تا ۱۷: رقابتهای مقدماتی، رده بندی و فینال اوزان ۶۹ ، ۷۶ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۵۴، ۵۸، ۶۳ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۶:۱۵ تا ۱۶:۴۵: وزن‌کشی اوزان ۸۵، ۱۰۰ کشتی فرنگی و ۴۲، ۴۶، ۵۰ کیلوگرم کشتی آزاد

یکشنبه ۲۰ تیرماه:

ساعت ۱۰ تا ۱۳ و ۱۹ تا ۱۷: رقابتهای مقدماتی، رده بندی و فینال اوزان ۸۵، ۱۰۰ کشتی فرنگی و ۴۲، ۴۶، ۵۰ کیلوگرم کشتی آزاد

اختلاف ساعت ایران با چین تایپه سه ساعت و نیم است به طوری که ساعت ۱۰ به وقت چین تایپه ۶:۳۰ به وقت ایران است.


منبع : مهر